Curs introductori al flabiol i tamborí a càrrec de Núria Planas

Curs introductori al flabiol i tamborí a càrrec de Núria Planas

Taller adreçat a persones entre 10 i 14 anys que senti curiositat pels instruments tradicionals catalans. Als dos primers dies cada participant és confeccionarà el seu tamborí i els 8 dies restants és treballarien diversos aspectes teòrics (postura corporal, embocadura, manera d’agafar la baqueta) i pràctics (combinar la interpretació simultani del flabiol i el tamborí).